1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
segedin antlaşması, segedin anlaşması, edirne segedin, segedin, Edirne Segedin Antlaşması: Osmanlı devleti ile Macar devleti arasında 1444 yılında yapılan anşamadır. II. Murat zamanmda, Hunyedi Yanoş, Türk akıncılarını bozguna uğrattı. Bir süre sonra, büyük bir Osmanlı ordusuna karşı da başarı kazandı. Bu durum üzerine papanın kışkırtmasıyla Macarlardan, Lehlerden, Ulahlardan ve öteki Avrupa milletleri şövalyelerinden büyük
bir Haçlı ordusu mydana getirildi. Karamanoğlu İbrahim Bey de Haçlılarla anlaştı. Osmanlı kuvvetleri, Haçlıları durduramadılar ve geri çekilmek zorunda kaldılar, haçlılar, Filibe'ye kadar ilerlediler. Fakat kışın şiddetli geçmesi yüzünden bu kadarla yetinerek geri döndüler. Anadolu'da da durum Osmanlılar için iyi değildi. Karamanoğlu saldırıya geçerek, Osmanlı topraklarını istilâ etmiş ve çok kötülük yapmıştı. Güç durumda kalan II. Murat, Macarlarla barış yapmayı uygun buldu. Sırp despotunun aracılığıyla yapılan banş önerisini Macar kralı kabul etti. Edirne'ye gelen Macar delegeleriyle on yıllık bir anlaşmaya varıldı.

Buna göre, Sırlardan alınan yerler geri verilecek, Sırp prensliği yeniden kurulacaktı; Sırp despotu, Osmanlılara vergi verecekti. Eflak, Osmanlılara vergi vermekle birlikte Macarların koruyuculuğunda kalacaktı. II. Murat, antlaşmaya uyacağına, Macar elçisi önünde yemin etti. Bu antlaşmanın Macar kralı Vladislas tarafından onaylanması için Macar delegeleriyle birlikte Osmanlı delegeleri Macaristan'a gitti. Segedin'de Macar kralı antlaşmayı imzaladı. Barışı bozmayacağına Türk delegeleri önünde İncil'e el basarak yemin etti.

İlgini Çekebilecek Diğer Başlıklar:

Ziştovi Barış Antlaşması... Ziştovi Barış Antlaşması: 11 Temmuz 1789'de Osmanlı Devleti ile İsveç arasında bir dostluk antlaşması imzalanmıştır. Sultan Üçüncü Selim, Rusya ve Avusturya'nın...

Pasarofça Antlaşması... Pasarofça Antlaşması: 1714-1717 Osmanlı-Avusturya-Venedik Harbini sonlandıran antlaşmadır. Antlaşma, Osmanlı sultanlarından Üçüncü Ahmed Han (1703-1730) zamanın...

Trablusgarp Savaşı... Trablusgarp Savaşı: Osmanlı-İtalyan Harblerinden birisidir. İtalya devleti birliğini kurunca, diğer Avrupa devletleri gibi sömürge siyaseti takibine başlamıştı....

Kyoto Projesi Nedir?... Kyoto Anlaşması, Birleşmiş Milletler’in 1997 yılında Japonya’da düzenlediği çevre toplantısında katılımcı hükümetler tarafından kabul edilen bir anlaşmadır. ...

Mondros Ateşkes Antlaşması... Mondros Ateşkes Antlaşması: Mondros Mütarekesi veya Mondros Bırakışması (İng: Armistice of Moudros), Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti ile İngiltere ...

Varna Savaşı... Varna Savaşı: 10 Kasım 1444’te Varna’da yapılan Osmanlı-Haçlı savaşıdır. Sultan İkinci Murad'ın Rumeli fetihleri sonunda, Macaristan ve Lehistan ile 12 Temmuz 1...


Yorum ekle
1) Yorumlarınız yönetici onayından geçtikten sonra görünmeye başlayacaktır.
2) Cümlelerinizde imla ve yazım hatalarına LÜTFEN dikkat ediniz. Aksi halde yorumunuz maalesef YAYINLANMAYACAKTIR.