1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Önceleri Nubia diye bilinen Kuzey Sudan bölgesinde, ilk yaşayanlar zenci kabilelerdir. Bundan sonra 18. yüzyıla kadar (Kush, Makurra, Alva ve Funj gibi çeşitli) Mısırlı kabileler idaresinde kalmıştır. 1825-1843 seneleri arasında, Osmanlı valileri tarafından yönetilmiştir. 1863 yılında, Mısır Hidivi İsmail Paşa, Sudan topraklarını kontrolü altında tuttu.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
şeyh bedreddin isyanı, şeyh bedrettin isyanı, şeyh bedreddin, bedreddin, Börklüce Mustafa, Dukas, Şükrullah bin ŞehabettinŞeyh Bedreddin (Bedrettin) İsyanı: Şeyh Bedreddin kazaskerliği sırasında kethüda olarak yanına aldığı Börklüce Mustafa, Bedreddin'in sürgüne gitmesiyle beraber Aydın'a döner. Burada Osmanlı idaresinden memnun olmayan köylüleri ve yoksul dervişleri etrafına toplayarak isyan eder. İsyanın merkezi Karaburun Yarımadasıdır. İsyancıların sayısını Bizanslı tarihçi

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
trablusgarp, trablusgarp savaşı, trablus, bingazi, uşi, uşi antlaşması, Trablusgarp Savaşı: Osmanlı-İtalyan Harblerinden birisidir. İtalya devleti birliğini kurunca, diğer Avrupa devletleri gibi sömürge siyaseti takibine başlamıştı. Kendi toprakları karşısına düşen Trablus ve Bingazi’yi, ülkesine katmak arzusundaydı. Bu topraklar, o devirde Osmanlı Devleti'nin hâkimiyetinde olduğundandolayı, doğrudan saldırıya cesaret edemediler. Destekçi ve ittifak

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
vakai hayriye, yeniçeri, yeniçeri ocağı, yeniçeri ocağının kaldırılması, fatih, fatih sultan mehmet, sultan mehmetVaka-i Hayriye: (Yeniçeri ocağının kaldırılması) Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması olayı için kullanılan tabirdir. Yeniçeri Ocağı'nın, kuruluş yılları sonrasında, Osmanlı Devleti'nin Yükselme Devrinde seferde ve hazarda pek çok hizmetleri görülmüştür. Büyük zaferlerin kazanılmasında hizmeti geçmiştir. Fakat, hizmeti devamlılık arz etmemiştir. On beşinci yüzyılda Fatih’e itaatsizlikleriyle başlayan 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
varna, savaşı, varna, sultan ikinci murat, ikinci murat, sultan murat, segedin antlaşması, Macar kralı, Bizans imparatoru, Şumnu, Tırnova, Prevadi, Retric, MihaliçVarna Savaşı: 10 Kasım 1444’te Varna’da yapılan Osmanlı-Haçlı savaşıdır. Sultan İkinci Murad'ın Rumeli fetihleri sonunda, Macaristan ve Lehistan ile 12 Temmuz 1444 tarihinde imzalanan Segedin Antlaşması, on yıllık bir barış devresi getiriyordu. Sultan Murad Han, barış devresinden istifadeyle, veliaht Mehmed’in (Fatih) idaresini görmek için, yorulduğunu ileri sürerek

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
vasvar antlaşması, vasvar anlaşması, vasvar, vasvar savaşı, uyvar kalesi, erdel, avusturya, serinvar Vasvar Antlaşması: 10 Ağustos 1664'te Osmanlı Devleti'yle Avusturya arasında imzalanmış bir barış antlaşmasıdır. Osmanlı Devleti'nin gerileme dönemine girmeden önce Avusturyalılarla iyi koşullarda yapmış olduğu barış antlaşmasıdır. Avusturya'nın Erdel üzerindeki baskılarının artması üzerine Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında görüşmeler yapılmış fakat bu

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
zitvatorok antlaşması, zitvatoruk anlaşması, zitvatoruk, zitvatoruk, zitvatoruk savaşıZitvatoruk Antlaşması: Zitvatorok Antlaşması 11 Kasım 1606 tarihinde Osmanlı Devleti ve Avusturya İmparatorluğu arasında imzalanmış bir barış antlaşmasıdır. Sultan Birinci Ahmed tahta geçtiği sırada Avusturya Savaşı devam ediyordu. Osmanlı kuvvetleri Belgrad'dan Budin'e doğru ilerlemekteydi. Peşte (25 Eylül 1604) ve Hatvan Kaleleri savaş yapılmadan kolaylıkla

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Ziştovi Barış Antlaşması, ziştovi antlaşması, ziştovi, ziştovi barışı, ziştovi anlaşması, Üçüncü SelimZiştovi Barış Antlaşması: 11 Temmuz 1789'de Osmanlı Devleti ile İsveç arasında bir dostluk antlaşması imzalanmıştır. Sultan Üçüncü Selim, Rusya ve Avusturya'nın kendileri için de bir tehlike olacağını düşünen Prusya Kralı ile bir ittifak antlaşması yaptı (31 Ocak 1790). Ancak bu antlaşmalar yürürlüğe girmedi. İç işlerinde meydana gelen karışıklıklar,