1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
patrona halil isyanı, patrona halil, patrona, patrona isyanı, lale devriPatrona Halil İsyanı: 28 Eylül 1730 yılında Patrona Halil’in önderliğinde İstanbul’da çıkarılan bir isyandır. Lâle Devri'ndeki idarî, sosyal ıslahat ve mimarî yeniliklere askeriyenin de ilâve edilmesi, yeniçerileri telaşlandırmıştı. İran’a sefer hazırlığı içinde bulunulması, yeni tarzda kurulacak Asâkir-i nizâmiyye ordusu için Fransa’dan mütehassıslar getirtilerek Üsküdar’da 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
piri reis, piri, reis, piri reis harita, muhiddin piri, muhittin piri, Karamanlı Hacı Ali Mehmed, kemal reisPiri Reis: Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. 1465-1470 yılları arasında Gelibolu'da doğmuştur. Gerçek ismi Muhiddin Pirî'dir. Karamanlı Hacı Ali Mehmed'in oğlu ve ünlü Osmanlı denizcisi Kemal Reis'in yeğenidir. Akdeniz'de korsanlık yapmakta olan amcasının yanında yaklaşık 1481'den sonra denize açıldı. 1487'de onunla birlikte İspanya'daki Müslümanlar'ın 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
preveze, preveze deniz savaşı, preveze zaferi, andrea doria, barbaros hayrettin paşa, barbaros hayrettin, barbaros hayreddinPreveze Deniz Savaşı (Preveze Zaferi): Kaptan-ı deryâ Barbaros Hayreddin Paşanın, Andrea Doria komutasındaki Haçlı donanması ile yaptığı deniz savaşı. 27 Eylül 1538’de Adriyatik Denizinin Arta Körfezi kıyısında, Preveze Kalesi önündeki açık sularda yapılmış ve Osmanlı donanmasının zaferiyle sonuçlanmıştır. Başlangıçta Osmanlı Devleti'nin emrinde olmayan 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
prut savaşı, prut seferi, prut, Osmanlı Rus, prut harbi, deli petro, ptersburgPrut Savaşı (Prut Seferi): 12-21 Temmuz 1711 seneli Osmanlı-Rus Harbidir. Rus çarlarından Birinci (Deli) Petro (1682-1725), İsveç kralının Lehistan’da harp etmesinden faydalanarak, 1702 yılında ilk defa Fin Körfezine çıkarak bugün Petersburg (Leningrad) şehrinin bulunduğu kıyıyı zaptetmiştir. 1703’te, bu kıyıda Deli Petro’nun adı ile Petersburg diye anılan 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
ridaniye savaşı, ridaniye zaferi, ridaniye, memluk, osmanlı memluk, tomanbay, sultan selim, yavuz sultan selimRidaniye Savaşı: (Ridaniye Zaferi) Osmanlı ordusunun kesin zaferiyle sonuçlanan Osmanlı-Memlûk meydan savaşıdır. 22 Ocak 1517 yılında, Kahire yakınlarındaki Ridaniye bölgesinde, Osmanlı Sultanı Birinci Selim Han (Yavuz) ile Mısır Memlûk Sultanı Tomanbay arasında meydana geldi. Neticesi itibariyle İslâm ve Osmanlı tarihi bakımından önemli hadise ve değişikliklere sebep oldu.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
salakamen savaşı, salakamen, ikinci ahmet, sultan ikinci ahmet Sultan İkinci Ahmed padişah olduğunda Köprülü Fazıl Mustafa Paşa sadrazamdı. Sultan İkinci Süleyman'ın son yıllarında Köprülü Fazıl Mustafa Paşa önemli askeri başarılar elde etmişti. Belgrad'dan çıkıp Tuna'yı aşarak, Avusturya üzerine yürüyen Köprülü Fazıl Mustafa Paşa, Kırım kuvvetlerini beklemeden Petervaradin'de düşmana ani bir darbe vurmak istedi.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
segedin antlaşması, segedin anlaşması, edirne segedin, segedin, Edirne Segedin Antlaşması: Osmanlı devleti ile Macar devleti arasında 1444 yılında yapılan anşamadır. II. Murat zamanmda, Hunyedi Yanoş, Türk akıncılarını bozguna uğrattı. Bir süre sonra, büyük bir Osmanlı ordusuna karşı da başarı kazandı. Bu durum üzerine papanın kışkırtmasıyla Macarlardan, Lehlerden, Ulahlardan ve öteki Avrupa milletleri şövalyelerinden büyük

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
sened-i ittifak, senedi ittifak, senet ittifakSened-i İttifak: İkinci Mahmud Han devrinde 1808’de âyân ile hükümet arasında yapılan sözleşmeye verilen isimdir. On sekizinci asra girerken askerî teşkilâtın bozulması neticesinde, devletin merkezî otoritesi zayıflamıştı. Devlet, mültezimlerin reâyâyı ezmeleri sonunda, vergi toplama işini mahallî eşrafa devretme siyasetini gütmüş, bu da âyân denilen güçlü ve nüfuzlu bir 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
talat paşa, talat, posta memuru, sadrazam, ittihat ve terakki, ittihat ve terakki fırkasıTalat Paşa: Posta memuruyken sadrâzamlığı ele geçiren İttihat ve Terakki Komitesi üyesi. Edirne’de 1874 yılında doğdu. Babası, bâzı kazâlarda sorgu hâkimi muâvinliği yapan Ahmed Vasıf Efendidir. Muhalifleri tarafından çingene asıllı olduğu ileri sürülmüştür. İlk öğrenimini Edirne’nin Vize kazâsında tamamladıktan sonra, Edirne Askerî Rüştiyesini (askerî ortaokul) bitirdi. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
sırpsındığı savaşı, sırpsındığı, evrenos, Lala Şahin PaşaSırpsındığı Savaşı: Edirne'nin fethi Türklere Balkan fetihlerinin yolunu açtı. Lala Şahin Paşa, Bulgaristan'a girerek Filibe'yi, komutanlarından Evrenos Bey ise Serez'i aldılar (1363). Yeni fethedilen yerlere Türkler yerleştirildi. Edirne ve Filibe'nin fethi bir haçlı seferinin düzenlenmesine neden oldu. Papa V. Urban'ın teşvikiyle Sırplar ve Bulgarlar başta olmak üzere