1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Mehter Müzik Aletleri Ve Özellikleri - 3.5 out of 5 based on 6 votes
3.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.50 (6 Votes)
MEHTER MÜZİK ALETLERİ VE ÖZELLİKLERİ

 

Çalıgıların Kaynağı Bu Adrestir

TÜRKLERİN TARİH BOYUNCA İÇ ASYADAN ANADOLUYA ANADOLUDAN ARAP YARIMADASINA , AFRİKAYA VE AVRUPAYA KADAR DEĞİŞİK COĞRAFYALARDA KULLANDIKLARI MEHTER MÜZİK ALETLERİ ŞUNLARDIR


1-NEFESLİ MÜZİK ALETLERİ:
ZURNA
BORU
KERRENAY

MEHTER DÜDÜĞÜ
KLARNET


2.VURMALI MÜZİK ALETLERİ :
KÖS

DAVUL
NAKKARE

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
sultan mehmed reşad,mehmed reşad, sultan, mehmed, reşadSultan Mehmed Reşad: Sultan Mehmed Reşad 2 Kasım 1844 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Sultan Birinci Abdülmecid, annesi Gülcemal Kadın Efendi'dir. Annesi Çerkezdir. Çocukluğu, padişah olan babasının yanında geçti. Eğitim ve öğrenimine gereken önem gösterildi.

Sultan Mehmed Reşad, amcası Sultan Abdülaziz zamanında rahat bir

Mehter Takımı Nedir - 4.8 out of 5 based on 4 votes
4.875 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.88 (4 Votes)
mehter, mehter takımı, mehter nedir, mehter takımı nedir, mehterhane, mehterhane nedir, mehterhanei hümayun, mehter müziğiMehter Nedir (Mehter Takımı): Osmanlı Devleti'nin askeri mızıkasıdır. Kısaca mehter denen mehterhane veya mehter takımı Osmanlı Devleti'nin askerî mızıka kuruluşudur. Pa­dişaha özgü olanına «Mehterhanei Hümayun» veya «Mehterhanei Hakanî» denilirdi. Ortaçağ'da, Îslâm devletlerinde bağımsızlığın üç maddî simgesinden biri de askerî mızıka takımı idi.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
mercidabık savaşı, mercidabık zaferi, mercidabık, çaldıran, çaldıran savaşıMercidabık Savaşı (Mercidabık Zaferi): 24 Ağustos 1516 yılında, Osmanlılarla Memlûklar arasında geçen savaşın ismidir. Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan Selim Hanın, Ortadoğu’da hâkimiyetini genişletmesi; Suriye, Filistin, Arabistan Yarımadası, Mısır ve Kuzey Afrika’nın doğusuna hakim Memlûklu Sultanı Kansu Gavri'yi (Kansuh el-Gûrî) harekete geçirip, tedbir almaya sevk etti. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
mondros ateşkes antlaşması, mondros, mondros mütarekesi, mondros bırakışması, armistice of moudrosMondros Ateşkes Antlaşması: Mondros Mütarekesi veya Mondros Bırakışması (İng: Armistice of Moudros), Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında imzalanan ateşkes belgesidir. Osmanlı Devleti adına Bahriye Nazırı Rauf Bey, Büyük Britanya adına Amiral Arthur Gough-Calthorpe tarafından Limni adasının Mondros Limanı'nda demirli Agamemnon zırhlısında 30 Ekim 1918 akşamı imzalanmıştır.

Navarin Deniz Savaşı (Navarin Olayı) - 0.0 out of 5 based on 1 vote
0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)
navarin olayı, navarin savaşı, navarin faciası, navarin baskını, navarin deniz savaşıNavarin Deniz Savaşı (20 Ekim 1827) Osmanlı ve Mısır donanmalarıyla, birlikte hareket eden İngiliz, Fransız ve Rus donanmaları arasında geçen bir deniz savaşıdır. Bu savaş Osmanlı tarihinde bir deniz savaşından çok bir aldatmaca veya tuzağa düşürme olarak bilinmektedir. O yüzden de bu savaş Navarin Olayı, Navarin Baskını veya Navarin Faciası adlarıyla da geçer.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
niğbolu savaşı, niğbolu zaferiNiğbolu Savaşı (Niğbolu Zaferi): Niğbolu önünde Osmanlı ve Haçlı orduları arasında, 25 Eylül 1396 yılında yapılan bir meydan savaşıdır. Osmanlı Devletinin, Avrupa kıtasındaki fetihleri, başta Papa olmak üzere bütün Hıristiyan devletlerini telaşlandırıyordu. Osmanlı Devleti, Bulgaristan ve Sırbistan’ı fethederek, Tuna boylarına ve Macar Krallığı hudutlarına dayanmıştı. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
nizami cedid, nizami cedit, cedid, cedit, nizam, osmanlı nizami cedid, nizamı cedid osmanlıNizâm-ı Cedid: Osmanlı Devleti'nde 18. asır sonunda, askerî ve idarî sahalardaki düzensizliklere çare bulmak amacıyla yapılan teşebbüslerin tamamına verilen isimdir. Ayrıca, Avrupa usulleriyle meydana getirilen talimli orduya verilen isimdir. Bu terim, ilk defa Fazıl Mustafa Paşa'nın sadrazamlığı esnasında, maliyede yapılan bazı yenilikler için kullanılma gelmiştir. Daha sonra Sultan Üçüncü 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
osmanlıda siyasi rejim osmanlı da siyasi rejim, osmanlı siyasi rejim, siyasi rejim osmanlıOsmanlı'da Siyasi Rejim: Osmanlı İmparatorluğu'nun siyasi ve hukuki rejimi, daha çok bir sentez niteliği taşımaktadır. Osmanlı Devleti, her şeyden önce bir Türk ve İslam Devleti'dir. Bir yönüyle de İslamiyet öncesi Türk Devletleri yapısının izlerini taşımaktadır. Eski Türk Devletlerinde, siyasi yapılanmanın en önemli unsurlarından biri kenttir. Bu bağımsız bir şekilde aşiretler

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
pasarofça, pasarofça antlaşmasıPasarofça Antlaşması: 1714-1717 Osmanlı-Avusturya-Venedik Harbini sonlandıran antlaşmadır. Antlaşma, Osmanlı sultanlarından Üçüncü Ahmed Han (1703-1730) zamanında, Mora-Tuna kavşağında Yugoslavya’nın Pasarofça kasabasında yapılmıştır. Osmanlı Devletini Şıkk-ı sânî Defterdarı (Mâliye Müsteşarı) Silâhtar İbrâhim Efendi başkanlığındaki heyet