1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

mevlana sözleri, mevlana sözler, mevlana şiir, mevlana sözleri kısa, mevlana sözleri aşkMevlana Sözleri

 • Sevgide güneş gibi ol,
 • Dostluk ve kardeşlikte
 • akarsu gibi ol,
 • Hataları örtmede gece gibi ol,
 • tevazuda toprak gibi ol,
 • Çfkede ölü gibi ol,
 • her ne olursan ol,
 • Ya olduğun gibi görün,
 • Ya göründügün gibi ol
 • Şu toprağa sevgiden başka bir tohum ekmeyiz
 • Şu tertemiz tarlaya başka bir tohum ekmeyiz biz...
 • "Topraktan biten güller solar gider, gönülden biten güller daimidir"
 • - Ayıpsız dost arayan , dostsuz kalır.
 • Sevgide güneş gibi ol, dostluk ve kardeşlikte
 • akarsu gibi ol, hataları örtmede gece gibi ol,
 • tevazuda toprak gibi ol, öfkede ölü gibi ol,
 • her ne olursan ol, ya olduğun gibi görün, ya göründügün gibi ol.
 • Nice insanlar gördüm, üzerinde elbisesi yok.
 • Nice elbiseler gördüm, içinde insan yok.
 • Eşekten şeker esirgenmez ama eşek
 • yaratılışı bakımından otu beğenir.
 • Dert, insanı yokluğa götüren rahvan attır.
 • Leş, bize göre rezildir ama, domuza,
 • köpeğe şekerdir, helvadır.
 • Kuzgun, bağda kuzgunca bağırır. Ama bülbül,
 • kuzgun bağırıyor diye güzelim sesini keser mi hiç?
 • Pisler, pisliklerini yapar ama
 • sular da temizlemeye çalışır.
 • Dikenden gül bitiren, kışı da bahar haline döndürür.
 • Selviyi hür bir halde yücelten,
 • kederi de sevinç haline sokabilir.
 • Nasıl olur da deniz, köpeğin agzından pislenir,
 • nasıl olur da güneş üflemekle söner?
 • Akıl padişahı kafesi kırdı mı,
 • kuşların her biri bir yöne uçar.
 • Tövbe bineği, şaşılacak bir binektir. Bir solukta
 • aşağılık dünyadan göğe sıçrayiverir.
 • Korkunç bir kurban bayramı olan kıyamet günü,
 • inananlara bayram günüdür, öküzlere ölüm günü.
 • Kim daha güzelse kıskançlığı daha fazla olur.
 • Kıskançlık ateşten meydana gelir.
 • Dünya tuzaktır. Yemi de istek.
 • İstek tuzaklarından kaçının.
 • Irmak suyunu tümden içmenin imkanı yok ama
 • susuzluğu giderecek kadar içmemenin de imkanı yok.
 • Gürzü kendine vur. Benliğini, varlığımı kır gitsin.
 • Çünkü bu ten gözü, kulağa tıkanmış pamuğa benzer.
 • Eşeğe, katır boncuğuyla inci birdir. Zaten o eşek,
 • inciyle denizin varlığından da şüphe eder.
 • Birisi güzel bir söz söylüyorsa bu,
 • dinleyenin dinlemesinden, anlamasından ileri gelir.
 • Oruç tutmak güçtür, çetindir ama
 • Allah`ın kulu kendisinden uzaklaştırmasından,
 • bir derde uğratmasından daha iyidir.
 • Birinin başına toprak saçsan başı yarılmaz.
 • Suyu başına döksen, başı kırılmaz.
 • Toprakla, suyla baş yarmak istiyorsan,
 • toprağı suya karıştırıp kerpiç yapman gerek.
 • Kabuğu kırılan sedef üzüntü vermesin sana,
 • içinde inci vardır.
 • Bilgi, sınırı olmayan bir denizdir.
 • Bilgi dileyense denizlere dalan bir dalgıçtır.
 • Bulutlar ağlamasa yeşillikler nasıl güler?
 • Bülbüllerin güzel sesleri beğenilir de bu yüzden kafes
 • çeker onları. Ama kuzgunla baykuşu kim kor kafese?
 • Meyve ekşi bile olsa, olmadıkça ona ham derler.
 • Her dil, gönlün perdesidir.
 • Perde kımıldadı mı, sırlara ulaşılır.
 • Aşıkların gönüllerinin yanışıyla gözyaşları
 • olmasaydı, dünyada su da olmazdı, ateş de.
 • İki parmağının ucunu gözüne koy. Bir şey
 • görebiliyor musun dünyadan? Sen göremiyorsun
 • diye bu alem yok değildir.
 • A kardeş, keskin kılıcın üzerine atılmadasın,
 • tövbe ve kulluk kalkanını almadan gitme.
 • O dağa bir kuş kondu, sonra da uçup gitti.
 • Bak da gör, o dağda ne bir fazlalık var ne bir eksilme.
 • Altın ne oluyor, can ne oluyor, inci, mercan da
 • nedir bir sevgiye harcanmadıktan,
 • bir sevgiliye feda edilmedikten sonra.
 • Gördün ya beni gamdan başka kimse hatırlamıyor,
 • gama binlerce defa aferin.
 • Nefsin, üzüm ve hurma gibi
 • tatlı şeylerin sarhoşu oldukça,
 • ruhunun üzüm salkımını görebilir misin ki?

Mevlana Sözleri-2

 • • Ey gördüğü güzele takılıp kalan kişi! Onun sûretini görüyor, mânâsından, yâni, ahlâkının güzel mi, çirkin mi olduğundan gâfil bulunuyorsun. Eğer akıllı bir adam isen sedefteki inciyi bul .
  • Dünyadaki kalp sedefleri, yâni, bedenlerimizin hepsi de can denizinin feyzi ile diridir.
  • Ne vakte kadar testinin şekli, biçimi ile üstündeki nakışlarla oyalanıp duracaksın? Testini şeklini, nakşını bırak da içindeki suyu ara.Yani, insanların güzelliklerine, dış görünüşlerine bakma da ahlâklarına, huylarına, tabiatlarına bak.
  • Ama her sedefte inci yoktur.Gözünü aç da her birinin gönlüne, içine bak.
  • Onda ne olduğunu, bunda ne olduğunu ayırt et.Çünkü, o değersiz biçilmez inci, pek az bulunur.
  • Şekle bakarsan dağ, bir la’le göre yüzlerce defa büyüktür.
  • Görünüşte elin,ayağın, saçın, sakalın gözüne göre yüzlerce defa büyüktür.
  • Fakat, gözünün bütün uzuvlardan daha kıymetli olduğunu sen de bilirsin.
  • Gönlüne gelen tek bir düşünce yüzünden de, yüzlerce cihan bir anda baş aşağı devrilir gider.
  • Pâdişahın bedeni de, görünüşte diğer insanların bedeni gibidir.Fakat yüzlerce asker, onun arkasından koşar. Onun izinden yürür.
  • Sonra, o pâdişahın şekli, görünüşü de, bir gizli düşünce tarafından sevk ve idare edilir.
  • Şu sonsuz, sayısız halka dikkatle bak, hepsi de bir düşünceye dalmış, yeryüzünde sel gibi akıp gitmede .
  • O düşünce, halk nazarında önemsiz küçük bir şeydir. Fakat, sel gibi dünyayı sürükler götürür.
  • Görüyorsun ki, dünyada her hüner, her sanat bir düşünce ile meydana gelmede, olmadadır.
  • Evlerin, köşklerin, şehirlerin, dağların, ovaların, nehirlerin;
  • Balığın deniz yüzünden diri olduğu gibi;yeryüzünün, denizin, güneşin, göğün düşünce ile hayat bulduğunu görüyorsun da
  • Neden körleşiyorsun, aptallaşıyorsun da beden sana Süleyman gibi büyük; düşünce, karıca misali küçük görünüyor?
  • Neden gözüne dağ pek büyük de; düşünce fare biri zayıf görünüyor? Neden dağı kurt gibi görüyorsun?
  • Dünya, senin gözünde büyüyor, sana korku veriyor; buluttan, gök gürültüsünden, gökten titriyor, korkuyorsun?
  • Ey eşekten de aşağı olan kişi! Taşın nasıl bir şeyden haberi yoksa senin de düşünce dünyasından haberin bile yok. Sen düşünce dünyasından eminsin, gâfilsin.
  • Çünkü sen bir şekilden, kalıptan ibâretsin; akıldan payın yok. Sen, insan huylu değilsin ,insan şeklinde bir eşek sıpasısın.
  • Bilgisizliğinden ötürü sen, gölge varlığı insan sanıyor,insan görüyorsun da ,bu yüzden sence insan ,bir oyuncak ,değersiz bir varlık oluyor.
  • Düşünce ve hayâlin örtüsüz, perdesiz, kol kanat açacağı, bütün sırların meydana çıkacağı kıyâmet gününe kadar dur bekle…
  • O zaman dağların yün gibi yumuşadığını, şu soğuk ve sıcak yeryüzünün yok olduğunu görürsün.
  • Gel, gel, ne olursan ol yine gel, İster kafir, ister mecusi, ister puta tapan ol yine gel,Bizim dergahımız, ümitsizlik dergahı değildir, Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel...
  • Ben yaşadıkça Kur'an'ın bendesiyim. Ben Hz. Muhammed'in (s.a.v.)ayağının tozuyum. Biri benden bundan başkasını naklederse; Ondan da bizarım, o sözden de bizarım, şikayetçiyim..
  • Ölümümüzden sonra mezarımızı yerde aramayınız. Bizim mezarımız ariflerin gönüllerindedir...
  • Güneş olmak ve altın ışıklar halinde, Ummanlara ve çöllere saçılmak isterdim. Gece esen ve suçsuzların ahına karışan, Yüz rüzgarı olmak isterdim..
  • Aklın varsa bir başka akılla dost ol da, işlerini danışarak yap..
  • Şu toprağa sevgiden başka bir tohum ekmeyiz, Şu tertemiz tarlaya başka bir tohum ekmeyiz biz..
  • Hayatı sen aldıktan sonra ölmek, şeker gibi tatlı şeydir. Seninle olduktan sonra ölüm, tatlı candan daha tatlıdır.
  • Biz güzeliz, sen de güzelleş, beze kendini, Bizim huyumuzla huylan, bize alış başkalarına değil.
  • Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.
  • Önce farenin şerrini defet, sonra buğday biriktirmeye çalış.
  • İnsan yüzlü pek çok şeytan var, her ele el vermemek gerek.
  • Herkes herkese bir lokma bir şey verebilir ama boğaz bağışlamak, ancak Allah'ın işidir.
  • Çok insan gördüm, üzerinde elbisesi yok; çok elbise gördüm, içinde insan yok.
  • Tatlı suyun başı kalabalık olur.
  • Putların anası, nefsinizin putudur.
  • Ecel verileni almadan önce, verilmesi gereken her şeyi vermek gerekir.
  • Nefis üç köşeli dikendir, ne türlü koysan batar.
  • Kusursuz dost arayan, dostsuz kalır.
  • Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez.
  • Kurdun kuzuyu yemeye niyetlenmesinde şaşılacak bir şey yok. Şaşılacak olan odur ki, bu kuzu, kurda gönül bağlamış, aşık olmuştur.
  • Ne kadar bilirsen bilirsen bil söylediklerin karsındakinin anlayabildiği kadardır.
  • Doğrudan nasihat, kişiyi yaralar.
  • Hayatta muvaffak olmak için üç şey lazımdır: Dikkat, intizam, çalışma.
  • Her şeye doğru demek ahmaklıktır, fakat her şeye yanlış demek de zorbalıktır.
  • Akil, ask ve can! Bu üçü üçgendir. Her derde çare, her yaraya merhemdir.
  • Dertli adamın kararsızlıklarla, dumanlarla dolu bir evi vardır. Derdini dinlersen o eve bir pencere açmış olursun.
  • Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez.
  • Düşüncen gül ise sen gül bahçesisin, diken ise dikenliksin.
  • Komşularından av kapmak aslanlara ayıptır, köpeklere değil.
  • Dünya alimin kıymetsiz oyuncağı, delinin de değerli salıncağıdır.
  • Aşksız olma ki, ölü olmayasın Aşk ile öl ki, diri kalasın...
  • Eğer dostun yoksa niçin aramıyorsun. eğer dost buldunsa niçin sevinmiyorsun.
  • Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşıdakinin anlayabildiği kadardır.
  • Bir kimseyi tanımak istiyorsan düşüp kalktığı arkadaşlarına bak.
  • Bir şeyi bulunmadığı yerde aramak, Onu aramamak demektir.
  • Hiç bir el, gönülden gizli bir is yapamaz.
  • Ezelî, ebedî hayata ve sonsuz sevgiye mâlik olan Allah’tan başka, ne gökyüzü ne yıldız, ne de başka bir varlık görürsün. kaynak

İlgini Çekebilecek Diğer Başlıklar:

Hz. Mevlana'nın Evlenmesi... Hz. Mevlana'nın Evlenmesi: Karaman’da bulunduklari 1225 tarihinde Mevlana, babasinin buyrugu ile itibarli, asil bir zat olan Semerkantli Hoca Serafeddin Lala’ni...

Hz. Mevlana Hayatı ve Eserleri... Hz. Mevlana Hayatı ve Eserleri: Mevlâna 30 Eylül 1207 yılında bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan yöresinde, Belh şehrinde doğmuştur. Mevlâna...

Üçüncü Dünya Savaşı Türkiye'de... Le Monde Ve Stern'de De Yayımlanan Üçüncü Dünya Savaşı Türkiye’den Çıkabilir Başlıklı Yazı. Türkiye, son ve büyük bir hesaplaşmaya doğru gidiyor. Bu ülke korkul...

Hz Mevlana'dan Özlü Sözler... Hz Mevlana'dan Özlü Sözler Sevgide güneş gibi ol,   dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol,   hataları örtmede gece gibi ol, tevazuda toprak gibi...

Hz Mevlana'nın Cenaze Namazı... Hz Mevlana'nın Cenaze Namazı: evlânâ`nın cenaze merasimi tam bir kıyamet günü idi. Büyük, küçük, Müslüman, Müslüman olmayan ne kadar Konyalı varsa orada idi. He...

Hz Mevlana'nın Eğitimi... Hz Mevlana'nın Eğitimi: Mevlânâ`nın ilk mürşidi babası Bahâeddin Veled`dir. O büyük insanın terbiyesi altında yetişen Mevlânâ henüz küçük bir çocukken olgunlaşm...


Yorum ekle
1) Yorumlarınız yönetici onayından geçtikten sonra görünmeye başlayacaktır.
2) Cümlelerinizde imla ve yazım hatalarına LÜTFEN dikkat ediniz. Aksi halde yorumunuz maalesef YAYINLANMAYACAKTIR.