1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Mevlana Ve Mevlevilik - 4.0 out of 5 based on 1 vote
4.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.50 (1 Vote)
mevlana ve mevlevilik, mevlevilik, mevlana mevlevilik, mevlevilik nedir, mevlana kimdirMevlana Ve Mevlevilik: Mevlevilik; tamamen sevgi ve hoşgörü üzerine kurulmuş bir müessesedir. Hazreti Mevlâna, yaradana gönül veren, bütün dünyadaki yaratıkları yaradandan ötürü sevmeyi ve bizlere sevgiden söz etmeyi öğreten bir aşk piridir. Denizi bir testiye dökersen ne kadar alır? İşte deniz nasıl testiye kabın genişliği kadar sığarsa Mevlâna da kelime kalıplarına ve bizim

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
mevlana müzesi, mevlana müzesinden, tilavet odası, tilavet, tilavet nedir, türbe, samahane, matbahMevlana Müzesi: Bugün müze olarak kullanılmakta olan Mevlâna Dergâhı`nın yeri, Selçuklu Sarayı`nın Gül Bahçesi iken bahçe, Sultan Alâeddin Keykubad tarafından Mevlâna`nın babası Sultânü`l-Ulemâ Bâhaeddin Veled`e hediye edilmiştir. Sultânü`l-Ulemâ 12 Ocak 1231 tarihinde vefat edince türbedeki bugünkü yerine defnedilmiştir. Bu defin gül bahçesine yapılan ilk defindir.
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
mevlananın hayatı, hz mevlana hayatı, mevlananın eserleriHz. Mevlana Hayatı ve Eserleri: Mevlâna 30 Eylül 1207 yılında bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan yöresinde, Belh şehrinde doğmuştur. Mevlâna`nın babası Belh şehrinin ileri gelenlerinden olup sağlığında "Bilginlerin Sultanı" ünvanını almış olan Hüseyin Hatibî oğlu Bahaeddin Veled`dir. Annesi ise Belh Emiri Rükneddin`in kızı Mümine Hatun`dur.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
sema, semazen, mevlevi, mevlevilik, semazen ve mevlevilikSema ve Mevlevilik Nedir:
Sem'a: Mevlevîlik deyince ilk akla gelen semâ’, lügatte işitmek mânâsındadır. Terim olarak, mûsikî nağmelerin dinlerken vecde gelip hareket etmek, kendinden geçip dönmektir. Hz.Mevlânâ zamanında belli bir nizâma bağlı kalmaksızın dînî ve tasavvûfî bir coşkunluk vesîlesiyle icrâ edilen sema’, sonradan Sultan Veled ve Ulu Ârif Çelebi zamanından