1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
1994 yılının başına gelindiği zamanlar, Cumhuriyet tarihinin en büyük cari açığı ve kamu açığı makroekonomik dengesizliklerin boyutunu görmek açısından yeterlidir. Orta-uzun dönemde sürdürülemeyecek olan bu yapı ve politikalar 1994 Nisan ayında içine düşülen ağır iktisadi krizin oluşumundaki nedenlerdir.
 

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Aciyo, İtalyancadan gelme bir sözcüktür. Aslı aggio’dur. Bankaların yaptıkları operasyonlar dolayısıyla müşterilerinden aldıkları ücreti ifade etmektedir. Banka hizmetleri, zaman ve “mekân” boyutlarında olabilmektedir. “Mekân” boyutunda hizmete bir örnek transfer işlemleridir. Böhm - Bawerk’in Aciyo Faiz Teorisi’nde, aciyo terimi zaman boyutu açısından ele alınmıştır.

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
iktisat bölümü hakkında bilgi, iktisat bölümü iş olanakları, iktisat bölümü çalışma alanları, iktisat bölümü iş olanakları:İktisat Bölümü hakkında bilgi, iktisat bölümü iş olanakları, iktisat bölümü çalışma alanları, iktisat bölümü iş alanları: Bu makalede iktisat bölümü ile ilgili cevabını merak ettiğiniz birçok soruya yanıt bulacaksınız.

İktisat Bölümü'nün amacı nedir?
Lisans düzeyinde iktisat öğreniminin temel amacı öğrencilere sağlam bir teorik altyapı kazandırmak ve bunu uygulamalı alanlarda ekonometrik ve istatistiki

Mortgage Nedir? - 5.0 out of 5 based on 1 vote
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)
ekonomi, mortgage nedir, mortcuk, morgıç, mortgage , tutsat, tutsat nedirKelime manası ipotek anlamına gelen mortgage, esas itibariyle bir çeşit gayrimenkul finansman sistemini ifade etmek için kullanılıyor. Sistemin işleyişi ülkelere göre farklılık göstermekte; ancak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) üç Amerikan ve bir Alman modeldir.
Mortgage Nedir?
Kelime manası ipotek anlamına gelen mortgage, esas

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
küreselleşme nedir, küreselleşme, küreselleşmenin olumyu yönleri, küreselleşmenin olumsuz yönleri, küreselleşmenin olumsuz etkileri, küreselleşmenin olumlu etkileriKüreselleşme Nedir, Küreselleşmenin Olumlu ve Olumsuz Yönleri Nelerdir? Küreselleşme son yılların en popüler kavramlarından ve tartışma konularından biri. Küreselleşme (diğer adıyla globalleşme) üzerine birçok kitap, binlerce makale yazıldı, sayısız konferans, seminer vb. düzenlendi. Küreselleşmenin lehinde, aleyhinde birçok görüş, tez ileri sürüldü. Dünyanın heryerinde başta sendikalar olmak üzere sivil toplum örgütleri ve özellikle sol partiler konuyu

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
milli ekonomi modeli, haydar baş, btp, milli ekonomi, milli ekonomi modeli nedir, emisyon, milli kalkınma, milli kalkınma modeliMilli Ekonomi Modeli Nedir?
Tamamen kendi insanımızın emeği, çalışması ve üretimiyle ülkemizin kalkınmasını ve ekonomik bağımsızlığını hedefleyen bir ekonomik modeldir. Bu yönüyle milli kalkınma modeli aynı zamanda, ülkeleri sömürmeyi hedef alan küresel güçlere karşı verilen mücadelenin de adıdır.Bu model bir alternatif değil, ekonomik savaşın yaşandığı günümüz dünyasında yegâne kalkınma modelidir.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Stagflasyon Nedir, Üretim Teşvikleri Politikası, İndeksleme,  Vergi Temelli Gelir Politikası, Gelirler Politikası, Mücadele Tedbirleri Nelerdir?, Türkiye'nin de içinde bulunduğu stagflasyon nedir? Stagflasyon kavramı, bir ekonominin, aynı anda hem işsizlik hem de enflasyon içinde bulunması durumunu ifade etmektedir. Yüksek bir enflasyon oranının, kullanılmayan üretim kapasitelerinin, işsizliğin ve yetersiz bir büyüme hızının birlikte yaşandığı bir ekonomik olayı ifade etmek için kullanılan stagflasyon terimi, ciddi bir ikilemi ortaya koyar. Daraltıcı para ve maliye politikaları, bir ekonomide talep enflasyonu için çözüm olurken, yüksek işsizlik

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
imf nedir, imf, para fonuIMF Nedir: Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund) (IMF), 1944 yılında uluslararası para sisteminin esaslarını belirleyen Bretton Woods Anlaşması gereğince kurulmuş ve 1 Mart 1947'den itibaren aktif olarak çalışmaya başlayan bir kuruluştur. Merkezi Washington şehridir. Guvernörler Meclisi, İcra Kurulu ve Genel Müdür olmak üzere üç yönetim organı vardır. Üye ülkelerin maliye bakanlarından oluşan

Repo Nedir - 4.0 out of 5 based on 1 vote
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.00 (1 Vote)

repo nedir, repo, ekonomi, risk, rsik nedirREPO NEDİR?
(Repurchase Order)
TANIM
Repo herhangi bir sabit getirili menkul kıymetin, belli bir süre sonunda önceden tespit edilmiş şartlarla geri alma taahhüdünde bulunarak satımıdır. Menkul kıymeti geri satmak üzere alan taraf da reverse ( ters) repo yapmış olur.