1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

maymunlar üzerine araştırma, maymun araştırma, maymun bilgi, maymun bilgilerMaymunlar Üzerine Araştırma: En çok satan kitaplar listesinde haftalarca birinci sırada yer alan Freakonomics kitabının yazarı Steven Levitt, yaklaşık bir yıl önce New York Times'da, Yale Üniversitesinde yapılan çok ilginç bir araştırma hakkında ses getiren bir yazı yazdı. Yazının ve araştırmanın ilginç olmasının nedeni, bu araştırma para ve maymunlarla ilgili.
Keith Chen, Yale Üniversitesinde ekonomi bölümünde görev

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Aradığınız kelimeyi bulabilmek için ctrl+f komutunu kullanınız...

Açık piyasa işlemleri:
Merkez Bankası tarafından para politikasının bir aracı olarak piyasadaki Hazine kağıtları veya diğer kağıtların alınıp satılması işlemi. Merkez Bankası bu yolla para arzını daraltıp genileterek para politikasını uygular.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Ödemeler bilançosu, bir ülkede yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yabancı ülkelerle yaptıkları iktisadi işlemlerin sistematik kayıtlar olarak tutulması anlamına gelir. İktisadi işlem tanımı geniş kapsamlıdır. Mal ve hizmetlerin yanısıra üretim faktörlerine ilişkin işlemler de kapsam dahilindedir. Bu nedenle ülkeler arası mal ve hizmet ticareti, ülkeler arası kısa ve uzun vadeli sermaye akımları, ülkeler arası emek piyasası hareketleri ve teknoloji transferleri ödemeler bilançosunu oluşturan rakamların adresleridirler.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Son yıllarda iktisatçılar arasında, en azından kısa dönemde, para politikasının çıktıyı etkilediği genel olarak kabul edilmektedir. Bununla beraber paranın hangi kanallardan ekonomiyi etkilediği halen tartışılan bir konudur. Parasal aktarım mekanizmalarını bu açıdan, para politikasının hangi değişkenleri etkileyerek çıktıda bir etki yarattığı açıklamaya yardım eden bir çalışma alanı olarak belirtebiliriz.