1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Devalüasyon Nedir - 4.0 out of 5 based on 2 votes
4.25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.25 (2 Votes)
devalüasyon, devalüasyon nedir, kur ayarlaması, kur ayarlaması nedir, devalüasyonun tanımıDevalüasyon'un Tanımı Nedir (Kur Ayarlaması): Devalüasyonu sözlük anlamı ile açıklanmak istenirse şu şekilde tanımlanabilir. “Ulusal paranın, yabancı para birimleri karşısında değerinin isteyerek belli bir amaca yönelik olarak düşürülmesine DEVALÜASYON denir.” Burada dikkat edilmesi dereken şey, paranın değer yitiriminin olmamasıdır. Karar idari ve siyasidir.Devalüasyon yapılması için birçok sebep sayılabilmektedir; ancak genel olarak iki temel nedene dayanarak yönetenler paranın değeri düşürmek ihtiyacı duyarlar.

Bir Girişimin Amacı Ne Olmalıdır? - 4.0 out of 5 based on 1 vote
4.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.50 (1 Vote)
girişimci, girişimcinin aöacı ne olmalıdır, girişimcilikBir Girişimin Amacı Ne Olmalıdır: Amaçlarınız, işinizin şuanda bulunduğu düzeye bağlıdır: başlangıç aşaması, işleyiş aşaması ve büyüme aşaması. Şirketiniz için amaçlar belirlemenin önemi, değişikliklere yer açmak ve ekonomik gerilemeler ya da hammadde fiyatlarında artış gibi beklenmedik dışsal durumlara karşı dayanıklı hale gelmekte yatmaktadır.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
girişimci, girişimci kimdir, girişimci nedir, girişimcilik, risk alan kimse, riskGirişimci Kimdir: En genel ifade ile girişimci; kâr amacıyla riski üzerine alan kişi olarak tanımlanabilir. Girişimci, mal ve hizmet üretiminin yapılabilmesi için, üretim öğelerini en iyi koşullar altında bir araya getiren kişidir. Girişimci, riski üzerine alarak, başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, üretim öğelerinin alımını yapar, bunların bir araya getirilmesi imkanını sağlar. Girişimci kâr

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
girişimci, girişimci nedir, girişimcilik, girişimcilik nedir, girişimcilik tanımGirişimcilik Nedir: Girişimciliği net bir tanımın sınırları içine yerleştirmek oldukça zor. İlk kez ortaçağda kullanılan bu kelimenin ‘entreprendere’ kökünden geldiği yani ‘iş yapan’ anlamına geldiği görülüyor. Bu tanım zaman içinde değişti, gelişti ve özellikle 20. yüzyılda daha çok risk alma, yenilikleri yakalama, fırsatları değerlendirme ve tüm bunların hayata geçirilme süreci olarak

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
bütçe, bütçe nedir, bütçenin tanımı, bütçenin tanımı nedirBütçenin Tanımı Nedir: Gelecek faaliyet dönemi için, işletmenin amaçlarına, hedeflerine ve işletme politikalarına uygun olarak işletme yönetimi tarafından hazırlanan gelecek dönem faaliyetlerini ve sonuçlarını parasal ve sayısal olarak ifade eden raporlara bütçe deniliyor.

İşletmeler hazırladıkları bütçeler sayesinde, amaçlarını ve hedeflerini

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
dalgalı kur nedir, dalgalı kur, merkez bankası, faiz, faiz oranlarıDalgalı Kur Sistemi Nedir, TCMB'nin Faiz Oranlarını Belirlemesi: Dalgalı kur nedir? Döviz kuru sistemlerinin en esnek olanı, kurların hiçbir müdahale olmadan tamamen piyasada arz ve talebe göre belirlendiği serbest dalgalı kur sistemidir. Serbest dalgalı kur sistemlerinde döviz kurları uygulanan para politikasının bir politika aracı olmayıp, ekonomik gelişmelerin, uygulanan programın ve

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
enflasyon nedir, enflaston türleri nelerdir, enflasyon türleri, para, para nedir, fiyat artışı, talep enflasyonu, maliyet enflasyonuEnflasyon Nedir, Türleri Nedir, Nelerdir, Neden Oluşur: Enflasyon genel itibariyle, fiyatlarda meydana gelen sürekli artışı ifade etmektedir, Şayet bir ülkede satın alınan mallarda ve hizmetlerde, yani ürün ve hizmetlerin fiyatlarında sürekli bir artış yaşanıyorsa, bu devlet ekonomisinde enflasyonist bir dönemi ifade eder. Fiyatlarda oluşan bu sürekli artışlar maliyetleri de ciddi bir şekilde etkileyecektir. Tabii ki maliyetlerde de bir artış gözlenecektir. Eğer zamanında uygun politikalar izlenmezse enflasyon bir ekonominin korkulu rüyası olabilir.

Fırsat Maliyeti Ve Üretim Olanakları Eğrisi - 5.0 out of 5 based on 1 vote
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)
üretim imkanları eğrisi nedir, fırsat maliyeti nedir, fırsat maliyeti, üret,m imkanları eğrisi, azalan verim yasası, artan verimlilik, optimal faktör bileşim oranıÜretim İmkanları Eğrisi Nedir-Ne Anlama Gelir, Fırsat Maliyeti Nedir: Üretim İmkanları Eğrisi; üretim faktörlerinin miktarı ve teknoloji sabitken, bir toplumun üretebileceği ve üretemeyeceği mal demetlerini ayıran bir sınır çizgisidir. Eğrinin sağındaki noktalar, üretilemeyecek mal demetlerini gösterir. Eğrinin solundaki noktalarda ise, kaynaklar ya tam kullanılamamakta, ya da kötü

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
dış ticaret, dış ticaret nedir, dış ticaret kavramı, ticaret, 1980, 1980 sonrası, serbestleşme, dışa açılma, dış rekabet, ithalat, liberalleşme, Dış Ticaret, Dış Ticaret Nedir? Türkiye ekonomisinde 1980 sonrası dönemde en önemli değişmeler dış ekonomik ilişkiler alanında gerçekleşmiştir. Dış ticaret işlemlerinde serbestleşme ve ekonominin dışa açılması bu değişmenin en önemli öğeleri olmuştur. Dış ticaretin serbestleşmesi iki açıdan önemlidir. Bunlardan birincisi, ekonominin belirli bir süreç içinde dış rekabete