1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
elmalılı hamdi yazır kimdir, elmalılı hamdi yazır, elmalılı hamdi, elmalılı
Elmalılı Hamdi Yazır Kimdir?
 
Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hicri 1294 Miladi 1877 yılında Antalya'nın Elmalılı kazasında doğmuştur. Babası Numan Efendi, aslen Burdur'un Gölhisar kazası Yazır köyü halkındandır. Numan Efendi, küçük yaşta Yazır köyünden çıkıp Elmalı'ya gelmiş, orada okumuş ve "Şer'iye Mahkemesi" başkâtibi olmuştur.


Somuncu Baba Kimdir - 5.0 out of 5 based on 1 vote
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)
somuncu baba kimdir, somuncu baba, somuncu, somuncu kimdir, şemseddin musaSomuncu Baba Kimdir: Osmanli Devletinin kurulus yillarinda Anadolu'da yetisen âlim ve velîlerin büyüklerindendir. "Somuncu Baba" lakabiyla taninip meshûr olmuştur. 1349 (H.750) senesinde Kayseri'de dogmuştur. Ismi Hâmid, babasinin ismi Semseddîn Mûsâ'dir. Ilk tahsîlini babasindan aldi. Babasinin vefâtindan sonra Sam'a giderek, Hankâh-i Bâyezîdiyye'de ilim ögrendi. Tasavvuf yoluna girdi. Orada pekçok velînin sohbetlerine katildi.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
sultan 2. abdülhamid kimdir, sultan abdülhamit, abdülhamitSultan İkinci Abdülhamid 21 Eylül 1842 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babası Sultan Birinci Abdülmecid, annesi Tir-i Müjgan Kadın Efendi'dir. Annesi Çerkezdir. Sultan İkinci Abdülhamid çok küçük yaşta iken annesini kaybettiği için öksüz büyümüş ve onu üvey annesi Piristu Kadın yetiştirmiştir. Çocukluğunda çok zayıf bir bünyeye sahip olan Sultan İkinci Abdülhamid sıklıkla hasta olurdu. Babasının padişahlığı sırasında bu durumu

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

albert einstein kimdir, albert einstein, einstein,  albert, einstein kimdir, einstein bilgiAlbert Einstein, modern zamanların en ünlü bilim insanıdır Uzay, mekân ve zaman kavramlarını değiştiren bir fizikçidir. Dağınık saçları ve çorapsız giydiği ayakkabılarıyla hep göze batan bu çok yönlü bilim insanının gizli kalmış dünyasında yolculuğa başlıyoruz.
Einstein, 1879 yılında Güney Almanya’nın Ulm kentinde dünyaya gelmiştir. Babası küçük bir elektrokimya fabrikasının

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

ibni sina, ibni sina kimdir, inşaat, usta, sina, ibniİslam filozofu. Aristotelesçi felsefe anlayışını İslam düşüncesine göre yorumlayarak, yaymaya çalışmış, görgücü-usçu bir yöntemin gelişmesine katkıda bulunmuş bir bilim adamıdır. Buhara yakınlarında Hormisen'de doğup, 21 Haziran 1037'de Hemedan'da ölmüştür. Gerçek adı Ebu'l-Ali el-Hüseyin B. Abdullah İbn Sina'dır. Babası, Belh'ten göçerek Buhara'ya yerleşmiş, Samanoğulları hükümdarlarından II.